CYTATY .„Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić...”

 Antoine de Saint-Exupéry"Szczęście można zna­leźć w naj­mniej­szym ziaren­ku pus­tynne­go piasku..."

Paulo Coelho
"Believe that life is worth living and your belief will help create the fact..."

William James
"To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu..."

Albert Schweitzer
 "Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie.
Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si.
Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać..."

Paulo Coelho "Tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką ..."

Paulo Coelho


"Człowiek nie ma swego portu, a czas nie zna brzegu...
On płynie, a my przemijamy...!"

Alphonse de Lamartine


"Bra­kuje nam od­wa­gi, żeby podążać za marze­niami, za zna­kami.
Może stąd bie­rze się smutek?"
 
Paulo Coelho


"Sta­tek jest bez­pie­czniej­szy, gdy kot­wiczy w por­cie,
nie po to jed­nak bu­duje się statki..."

Paulo Coelho 


"Przy­jaciel to ktoś, kto da­je Ci to­talną swo­bodę by­cia sobą..."

Jim Morrison


"Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi.
Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu,
osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy..."
 
Haruki MurakamiPozdrawiamy ;)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz